• Ελληνικά
  • English

Smart City

Smart City

Στο πλαίσιο των Smart Cities, η SWARCO προσφέρει κορυφαίες, και εστιασμένες λύσεις για βιώσιμη αστική και έξυπνη κινητικότητα όπως:

  • Έξυπνες λύσεις επενεργούμενου οδοφωτισμού τύπου LED

  • Συστήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε διαβάσεις πεζών

  • Ανιχνευτές Bluetooth/WiFi και συστήματα υπολογισμού χρόνων ταξιδιού και origin destination

  • Ανιχνευτές ποιότητας αέρα

  • ΙοΤ συσκευές ανίχνευσης κυκλοφορίας, και κατάληψης σημείου στάθμευσης με δυνατότητα αποστολής και τήρησης της πληροφορίας στο cloud

  • Big Data λύσεις

  • Εφαρμογές πληροφόρησης οδηγών και επιβατών για την κυκλοφορία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την διαθεσιμότητα στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο

  • Φορτιστές και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης

  • Waste collection management telematics system

Διάβασε περισσότερα